header2.jpg
ActiveRunning voorwaarden:
 
1.   Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en de contributie wordt jaarlijks per 1 januari betreffende kalenderjaar vastgesteld.
2.   Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. De gegevens worden enkel gebruikt t.b.v. communicatie met de groepsleden, en opgave Dutchrunners.
3.   ActiveRunning erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade of ongevallen ontstaan voor, tijdens of na looptrainingen.
4.   ActiveRunning is niet aansprakelijk voor diefstal en/ of zoekraken van uw eigendommen.
5.   Tijdens trainingen in de avonduren of bij schemering is het dragen van een fluorescerend hesje of verlichting aan arm of schoen altijd verplicht. Leden zijn hier zelf  verantwoordelijk voor en dienen deze zelf mee te nemen. Bij trainingen op de openbare weg dienen in verband met de veiligheid alle instructies van de trainer strikt te worden opgevolgd.
6.   ActiveRunning behoudt zich het recht voor trainingstijden en lesroosters te wijzigen.
7.   Elk lid van ActiveRunning wordt automatisch opgegeven als lid van Dutchrunners Atletiekunie.
8.   Het beĆ«indigen van lidmaatschap geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging kan alleen worden gedaan via de web site, met het daarvoor beschikbare uitschrijf formulier. ActiveRunning zal daarbij zorgdragen voor het uitschrijven van Dutchrunners.
9.   Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering:Alle ActiveRunning leden die tevens opgegeven zijn als Dutch Runners vallen onder de ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering van de Atletiekunie.
10. Leden van Dutchrunners krijgen een Atletiekunie ledenpas: Met de Atletiekunie ledenpas krijgen leden bij diverse (landelijke)Winkels hoge kortingen.